Privacy-Verklaring

Blount International, Inc., inclusief haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, divisies en andere bedrijfseenheden ("Blount"), is van mening dat uw persoonlijke gegevens belangrijk zijn. Blount implementeert vanaf 25 mei 2018 verbeteringen in zijn gegevensprivacyprogramma in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (GDPR) om ervoor te zorgen dat uw gegevensprivacyrechten worden gerespecteerd en beschermd.

Als u vragen of opmerkingen heeft over onze inspanningen, neem dan rechtstreeks contact met ons op via privacy@blount.com. Bedankt voor uw voortdurende ondersteuning van onze producten.

Blount Europe SA/NV, KOX - Partners voor de Bosbouw, is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

U heeft te allen tijde het recht om over de ten aanzien van uw persoon opgeslagen gegevens, de herkomst en ontvangers daarvan alsmede het doel van de gegevensverwerking te worden genformeerd, de gegevens te corrigeren of te eisen, dat ze worden gewist. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van de overeenkomst, in het bijzonder voor de afrekening en voor reclame voor onze produkten en diensten. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking of het gebruik voor reclamedoeleinden of het gebruik ten behoeve van markt- of opinieonderzoeken. Wij verzoeken u om uw bezwaar te richten aan:

Blount Europe SA/NV, KOX - Partners voor de Bosbouw, Rue Emile Francqui, 5, 1436 Mont-Saint-Guibert

Telefon: 078. 15 82 22
Telefax: 084 22 28 13

E-Mail: info-be@kox.eu

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u met behulp van bovengenoemde contactgegevens eveneens graag contact met ons opnemen.

Bestelling

De door u bij uw bestelling ingevoerde gegevens worden door ons gebruikt om de bestelling af te handelen. Uw gegevens kunnen in dit kader aan bij het afhandelen van de bestelling betrokken derden (bv. de bezorger) worden doorgegeven.

Nieuwsbrief

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan service-bn@kox.eu of via een link in de nieuwsbrief.

Webanalyse-tool

Om het gebruik van onze website in kaart te brengen en te analyseren maken wij gebruik van de webanalyse-tool econda, aangeboden door econda GmbH. De cookies van econda stellen ons onder meer in staat om te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en welke paginas van onze website het vaakst worden bekeken. De verzamelde informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt door ons gebruikt om onze website te optimaliseren.

De verzamelde informatie wordt door ons niet gebruikt om u, als persoon, te identificeren. Voor de volledige informatie over de functionaliteit van en gegevensverwerking door econda verwijzen wij u naar de verklaring op econda.

Cookies

Interacties met onze websites worden met behulp van cookies en de navolgende technologin gevolgd, om deze voor de gebruiker te kunnen aanpassen. Cookies zijn kleine gegevensbestanden, die op uw harde schrijf worden opgeslagen. Dit maakt een vergemakkelijking van de navigatie en een hoge mate aan gebruikersvriendelijkheid van een website mogelijk.

Natuurlijk kan een gebruiker onze website ook zonder cookies bekijken. De gebruiker kan het opslaan van cookies op zijn harde schijf verhinderen, doordat hij in de instellingen van zijn browser de optie "geen cookies accepteren" kiest of zijn toestemming van het begin af aan weigert.

Logs

Wanneer een gebruiker onze website oproept, worden gegevens over de toegang op de server opgeslagen. Deze logs worden door ons geanonymiseerd voor statistische analyse gebruikt, waarbij er geen koppeling aan de desbetreffende gebruiker plaats vindt.

Statistiek-tools

Op onze website wordt een statistiek-tool ingezet, dat aanvullend uw navigatie op de website registreert evenals de volgende technische informatie, die automatisch door uw browser wordt doorgegeven: de beschikbaarheid van Javascript, Java, Flash, de resolutie van het beeldscherm, de versie van de browser, het besturingssysteem, de duur van uw bezoek, of u een terugkerende bezoeker bent, uw geografische herkomst alsmede het IP-adres. Alle op deze wijze verzamelde gegevens worden niet aan de afzonderlijke gebruikers gekoppeld. De opgeslagen gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische doeleinden geanalyseerd.

De gebruikte software voor webanalyse voldoet conform de richtlijnen van de Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan alle eisen van de Nederlandse regelgeving m.b.t. gegevensbescherming. Dit geeft u de zekerheid, dat alle gegevens van gebruikers geanonymiseerd worden verwerkt. U kunt middels een eenvoudige mededeling aan onze bovengenoemde contactgegevens te allen tijde bezwaar maken tegen deze registratie

Gebruik van social plugins van Facebook en Google via de Shariff-methode

Op onze website gebruiken we zogenaamde social plugins, de plugins van sociale netwerken. Om uw gegevens tijdens het bezoek aan onze website beter te kunnen beschermen, laten we de plugins niet ongelimiteerd functioneren, maar hebben we ze met behulp van een HTML-link (de zogenaamde "Shariff"-methode van c't)) gentegreerd in de pagina. Zo wordt voorkomen dat er, zodra u een pagina met een dergelijke plugin opent, meteen verbinding wordt gelegd met de servers van de provider van het desbetreffende netwerk. Zodra u dan op een van de buttons klikt, opent er een nieuw venster in uw browser waarmee de pagina van de desbetreffende provider wordt opgeroepen (eventueel na het invoeren van uw inloggegevens) en u bijvoorbeeld op de like-button kunt klikken. Voor het doel en de omvang van de registratie van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik ervan door de providers op hun pagina's en uw rechten en instellingsmogelijkheden in dit verband ter bescherming van uw privacy verwijzen wij u naar de desbetreffende informatie van deze providers. (http://www.facebook.com/policy.php, http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html)

E-mailadressen, telefoonnummers

Wanneer u ons uw e-mailadres of telefoonnummer meedeelt, communiceren wij per e-mail of per telefoon met u. Indien u geen e-mailberichten of telefonische oproepen van ons wenst te ontvangen, kunt u de in het kader van het invoeren van uw adres verstrekte toestemming via de bovengenoemde contactgegevens intrekken. Teneinde uit een mailinglist te worden verwijderd, is een e-mail voldoende. Van een newsletter kunt u zich op de website onder "newsletter" te allen tijde weer afmelden

Onze website bevat verwijzingen (links) naar andere websites. Wij maken de inhoud van deze websites niet de onze.

Overige inhoud

terug