Zoeksuggesties

{{{name}}}

Product suggesties

{{{name}}}

Categorie suggesties

{{{name}}}Nieuw
Aanmelden voor de Nieuwsbrief

Herroepingsrecht Blount Europe SA/NV, KOX - Partners voor de Bosbouw en Tuin, 06/2014

Herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten hebben een herroepingsrecht onder voorbehoud dat de consument een natuurlijke persoon is, die rechtsgeldige koopovereenkomsten afsluit voor doeleinden die in overwegende mate buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen:

Instructies voor herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen te herroepen zonder opgaaf van redenen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag

  • waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst genomen hebt, wanneer u n artikel of meerdere artikelen tegelijk besteld hebt en het artikel of meerdere artikelen tegelijk afgeleverd wordt of worden;
  • waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst genomen hebt, wanneer u meerdere artikelen tegelijk besteld hebt en de artikelen apart van elkaar afgeleverd worden.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Blount Europe SA/NV, KOX - Partners voor de Bosbouw en Tuin, Rue Emile Francqui 5, 1435 Mont-Saint-Guibert, Tel.: 078. 15 82 22, Fax: 084. 22 28 12, E-Mail: service-be@kox.eu) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website naar de voorbeeldformulier. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, incl. de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die resulteren uit het feit dat u hebt gekozen voor een andere verzendwijze dan de door ons aangeboden voordeligste standaardlevering), per omgaande en ten laatste binnen veertien dagen na de dag waarop uw herroeping van de overeenkomst door ons ontvangen werd, terug te betalen. Voor deze restitutie gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is. In een geval worden u voor deze restitutie kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen de restitutie weigeren tot wij de goederen terug hebben ontvangen of tot u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen retour hebt gezonden. De als eerste gerealiseerde van deze beide opties is maatgevend.

U dient de goederen per omgaande en in alle gevallen ten laatste binnen 14 dagen na de dag waarop u ons over de herroeping van de overeenkomst genformeerd hebt, naar ons retour te zenden of deze aan ons over te dragen. Aan de gestelde termijn is voldaan, wanneer u de goederen vr afloop van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor de retourzending van de goederen.

U bent uitsluitend aansprakelijk voor een eventueel waardeverlies van de goederen, wanneer dit waardeverlies te herleiden is tot een omgang met de goederen die verder gegaan is dan strikt noodzakelijk is om de aard, eigenschappen en werkingswijze van de goederen vast te stellen.

Overige inhoud

terug